fysiotherapie

PLUK ! fysiotherapie en Gemeente Breda werken samen aan valpreventie

In Nederland wordt jaarlijks 1,5 miljard euro aan zorgkosten uitgegeven ten gevolge van val-ongelukken bij 65-plussers. In 2030 gaat dit oplopen tot 2,5 miljard euro per jaar. Door het ministerie van VWS zijn zowel de Zorgverzekeraars als de Gemeentes in Nederland geadviseerd om nieuwe initiatieven op te zetten om het aantal valincidenten te verminderen.

SmartFloors bij PLUK ! Fysiotherapie

Zo ook de Gemeente Breda en PLUK ! fysiotherapie, zij hebben de handen ineengeslagen om samen op te trekken en valpreventie op de agenda te zetten in Breda.
PLUK ! fysiotherapie beschikt namelijk op al hun locaties over een SmartFloor. Dit is een technologische vloer die is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van VWS. Het is een vloer waar sensoren in zijn verwerkt die wetenschappelijke data bevatten. Door er overheen te lopen worden deze sensoren geactiveerd. Onder andere loopsnelheid, pasfrequentie en paslengte worden gemeten. De informatie die hieruit voortkomt geeft aan of er sprake is van een valrisico.

Dit wordt middels een kleurensysteem aangegeven en zodoende weet u wat de score is.

  • Groen betekent niets aan de hand.
  • Geel betekent, er is een valrisico maar door persoonlijk advies en oefeningen kan het valrisico verminderd worden.
  • Rood betekent dat het aan te raden is om (voorlopig) hulpmiddelen te gebruiken bij het lopen.

Hieruit volgt een persoonlijk advies en worden de mogelijkheden aangegeven om het aanwezige valrisico actief te gaan verminderen. Nadat je dit advies hebt opgevolgd kan je weer over de SmartFloor lopen den zie je direct of het gewenste resultaat is bereikt. De metingen zijn namelijk dankzij de hoogwaardige technologie in een paar minuten gedaan en zodoende zijn de resultaten van het persoonlijk advies direct zichtbaar.

Nemen de Zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid hierin?

Zeker. Alle zorgverzekeraars in Nederland hebben financiële middelen vrijgemaakt voor valpreventie.
Dit wordt vanuit de basiszorg vergoedt tot een bepaald maximum. Dit is wettelijk bepaald en wordt dus vergoedt. Het wordt ook niet ten laste gelegd van uw eigen risico. Per zorgverzekeraar is het maximum wat vergoedt wordt verschillend. Informeer u zelf bij uw zorgverzekeraar. Mocht u het niet weten dan kan PLUK ! fysiotherapie u hierover informeren.

Valrisico meten bij PLUK ! Fysiotherapie

In alle praktijken van PLUK ! fysiotherapie kunt u terecht om een meting te laten doen. De SmartFloor meet uw valrisico en slaat deze gegevens anoniem op. Zodoende kunnen we u de komende jaren monitoren. Het enige wat u hoeft te doen is minimaal twee maal per jaar over 1 van onze SmartFloors te komen lopen.

Bekijk de uitleg over de SmartFloor

Maak een afspraak bij één van de locaties

Wilt u uw valrisico laten meten dan kunt u via onze site een mail sturen naar die praktijk waar uw voorkeur naar uit gaat

Ook kunt u telefonisch contact opnemen: 076 522 72 01

Doen, het is een kleine moeite en het kan u een hoop zorgen besparen!