fysiotherapie

Spelers NAC Oldstars zien deelname als verrijking van het dagelijks leven

In 2016 is NAC Maatschappelijk in samenwerking met PLUK! Fysiotherapie en WIJ gestart met het aanbieden van Walking Football voor zestigplussers. Waar ooit begonnen is met twaalf deelnemers, telt NAC OldStars inmiddels 175 deelnemers die actief zijn bij tien verschillende voetbalverenigingen in Breda en omgeving. Een belangrijke partner van het project is PLUK! Fysiotherapie. Zij hebben afgelopen jaar in samenwerking met Avans Hogeschool een onderzoek gedaan naar de effecten van deelname aan NAC OldStars. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd.

Het NAC OldStars project is een combinatie van Walking Football en sociale activiteiten. Walking Football is een aangepaste voetbalvorm waarbij er niet gerend mag worden en waarbij fysiek contact verboden is. Wekelijks trainen de deelnemers bij een van de verenigingen, en eens per maand worden er onderling vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Naast het sportieve aspect is ook het sociale aspect erg belangrijk binnen NAC OldStars. Voor en na de training is er ruimte voor een kop koffie in de kantine en gedurende het seizoen worden er verschillende sociale activiteiten georganiseerd. Hierbij mag een Avondje NAC natuurlijk niet ontbreken.

NAC OldStars is bedoeld om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten en het sociale netwerk uit te breiden. Met deelname aan NAC OldStars werken zestigplussers hun aan conditie en blijven ze (sociaal) actief. Om dit verantwoord te kunnen doen is vanaf de start van NAC OldStars de samenwerking aangegaan met PLUK! Fysiotherapie. Met locaties in Heusdenhout & Brabantpark, IJpelaar, Princenhage, Haagse Beemden en Bavel is de praktijk een vertrouwde naam in de regio. Naast het verhelpen van lichamelijke klachten heeft PLUK! nog een andere kernwaarde; mensen stimuleren met elkaar te bewegen, zodat ze minder kwetsbaar zijn en daarnaast een sociaal netwerk opbouwen. “Wij willen heel graag onze expertise die we hebben opgebouwd in de sport niet alleen ten dienste stellen aan jeugdige sporters maar ook voor ouderen. Zij moeten op hogere leeftijd nog steeds verantwoord kunnen sporten”, aldus Frans van der Brugge van PLUK! Fysiotherapie.

Effectmeting deelname NAC OldStars

Om te onderzoeken of de NAC OldStars fitter worden en of deelname leidt tot andere (gezondheid)winsten heeft PLUK! fysiotherapie de samenwerking gezocht met Hogeschool Avans. Met het Lectoraat “Active Ageing” hebben zij een enquête opgesteld op basis van het Positieve Gezondheidsmodel van Machteld Huber. De enquête is afgenomen bij 73 NAC OldStars deelnemers. Het onderzoek heeft mooie resultaten opgeleverd.

Zo geeft 76% van de deelnemers aan zich lichamelijk fitter te zijn gaan voelen door deelname aan NAC OldStars. Bewegen helpt je energieker te voelen en verhoogt je weerstand. Daarnaast is bewegen goed voor je spieren en verbetert het je balans.

Naast de positieve lichamelijke effecten van deelname aan NAC OldStars, zijn ook de sociale aspecten erg belangrijk. 79,2% van de deelnemers geeft aan dat zij door NAC OldStars meer sociale contacten hebben gekregen. Daarnaast vindt 86,3% van de deelnemers NAC OldStars een verrijking van het dagelijks leven. Dit resultaat sluit mooi aan bij de doelstellingen van het project NAC OldStars.

NAC Maatschappelijk, PLUK! Fysiotherapie en Avans Hogeschool zijn trots op de bereikte resultaten. Wilt u meer informatie over NAC OldStars, of wilt u eens meetrainen om te kijken of het wat voor u is? Neem dan contact op via: maatschappelijk@nac.nl